Tagarchief: stats

Statistische stijgers en dalers na driekwart van de Eredivisie

Er zijn na 21 van de 28 speelrondes wel wat opmerkelijke zaken gaande, afgaande op de statistieken per honderd keer balbezit (efficiency voor een ‘eerlijke vergelijking’).

Duidelijk is dat Donar op alle fronten uitstekend blijft presteren, minpuntje kan zijn het relatief vele balverlies. Dat kan de ploeg wel hebben gezien het enorme saldo. New Heroes heeft de opgaande lijn (een beetje) te pakken.

DEFENSE WINS CHAMPIONSHIPS

Is mijn motto. Dus voor Dona ris er weinig aan de hand.  Landstede verbetert zich en komt dichter bij Zorg en Zekerheid. New Heroes volgt op gepaste afstand. Forward Lease is de waarschijnlijk tegenstander van de Bosschenaren in de kwartfinale van de play-offs, maar verdedigend moet het nog beter in Rotterdam.

ptntegenpb Q3 Q2 Q1 Verschil
GRO 82,1 81,2 81,5 1,17%
LDN 91,2 89,5 89,1 1,95%
ZWO 93,5 97,9 95,9 -4,54%
DBO 97,4 99,6 100,4 -2,18%
RDM 101,3 102,6 96,0 -1,33%
WRT 105,9 105,1 103,0 0,77%
AMS 108,2 111,7 108,6 -3,14%
LWD 111,9 106,6 109,4 5,00%

(De procentuele verschillen zijn in deze analyse gemeten tussen het tweede en het derde kwart van de competitie.)

SCORES

De lijst spreekt voor zich. Amsterdam gaat steeds minder goed presteren. Verdedigend was het dit seizoen nog niet goed, maar nu stokt de aanval ook steeds meer. Rotterdam is meer gaan scoren, dat zal met de nieuwe Amerikanen te maken hebben. Aris blijft het goed doen.

ptnvoorpb Q3 Q2 Q1 Verschil
GRO 110,0 109,7 108,4 0,32%
ZWO 103,6 104,5 103,4 -0,87%
LWD 99,7 101,1 98,7 -1,41%
DBO 98,7 98,4 96,3 0,27%
LDN 97,6 96,3 91,5 1,36%
AMS 97,2 104,2 105,1 -6,64%
RDM 94,9 91,8 91,3 3,43%
WRT 91,0 89,4 90,1 1,76%

SALDO

Kijk gewoon eens naar de marges. Wie gaat het Donar nog lastig maken dit seizoen, is de vraag die bij mij opkomt. Procentueel zijn er ploegen met mooie cijfers. Het is wel opvallend dat de achtste play-offplek gaat naar Apollo of Aris,ploegen grote moeite met verdedigen hebben. Wie van de twee het gaat worden, is moeilijk te zeggen.

saldo Q3 Q2 Q1 Verschil
GRO 27,9 28,5 26,9 -2,09%
ZWO 10,1 6,5 7,5 54,29%
LDN 6,4 6,8 2,3 -6,48%
DBO 1,2 -1,2 -4,1 204,72%
RDM -6,3 -10,9 -4,7 41,55%
AMS -11,0 -7,6 -3,6 -45,12%
LWD -12,2 -5,5 -10,7 -123,51%
WRT -14,9 -15,7 -12,9 4,87%

REBOUNDS

Charles Mitchell en zijn dieet werpen vruchten af in Den Bosch. New Heroes is ineens de op één na best reboundende ploeg in Nederland, al zijn de verschillen klein. Ook hier heeft Landstede positieve cijfers.

totrebpb Q3 Q2 Q1 Verschil
GRO 55,9 56,4 59,9 -0,87%
DBO 52,6 50,4 47,5 4,34%
LDN 52,4 52,6 52,1 -0,26%
ZWO 52,0 50,4 50,6 3,16%
LWD 48,5 50,9 52,1 -4,65%
WRT 47,6 48,2 49,4 -1,36%
AMS 46,5 48,0 46,4 -3,04%
RDM 45,2 43,8 47,0 3,12%

BALVERLIES

Hier is het zeer opmerkelijk dat de twee ploegen die strijden om de laatste play-offplek het minste balverlies hebben. New Heroes met hun aspiraties heeft daarentegen veel te veel balverlies. Dat Weert zoveel close games verliest, is gedeeltelijk te herleiden naar het vele balverlies.

topb Q3 Q2 Q1 Verschil
LWD 18,7 18,6 18,4 0,51%
AMS 19,1 19,7 21,1 -3,03%
ZWO 19,4 19,8 22,3 -2,05%
LDN 19,5 18,0 19,0 8,66%
GRO 19,7 19,2 18,7 2,44%
RDM 19,8 20,2 20,3 -1,85%
DBO 19,9 20,5 17,8 -2,87%
WRT 24,5 25,8 25,6 -5,01%

ASSISTS

Dit geeft mij een aardige indicatie van de teamcohesie.

asspb Q3 Q2 Q1 Verschil
GRO 28,9 28,8 25,4 0,13%
LDN 26,0 25,5 25,0 2,22%
ZWO 21,2 19,7 19,4 7,57%
DBO 20,2 20,6 18,2 -2,07%
AMS 20,1 22,4 24,8 -10,06%
LWD 18,6 18,8 15,7 -1,54%
WRT 17,1 17,1 17,3 0,06%
RDM 15,7 15,4 15,7 2,25%

TOT SLOT

Het is voor niemand een verrassing dat Donar er met kop en schouders bovenuit blijft steken. Daarachter kruipen Zorg en Zekerheid en Landstede statistisch naar elkaar toe. New Heroes is de nummer vier die zich verbetert, maar nog meer zal moeten verbeteren om een serieuze rol te spelen in de play-offs. De strijd om plek acht tussen Aris en Apollo wordt nog leuk.

Advertenties

Statistisch gezien halverwege geen enkele dreiging voor @Donar_Official ‬in DBL.

Ik hoop dat het nog spannend wordt deze competitie en ik denk dat het dat ook nog wel wordt of ik hoop dat van ganser harte. Vooralsnog steekt Donar er met kop schouders bovenuit en dat wordt onderstreept door mijn efficiencycijfers.

Statistische cijfers van de teams vergeleken per 100 keer balbezit, voor een ‘eerlijke vergelijking’.

Defense wins championships. In deze categorie geeft Leiden nog wat tegengas, maar ja het laatste onderlinge treffen liet niets aan onduidelijkheid over. Verder zijn Den Bosch (ietsje) en Leeuwarden (mocht ook wel) beter gaan verdedigen. Wellicht een prelude op betere tijden.

ptntegenpb Q2 Q1 Verschil
GRO 81.2 81.5 -0.41%
LDN 89.5 89.1 0.38%
ZWO 97.9 95.9 2.15%
DBO 99.6 100.4 -0.80%
RDM 102.6 96.0 6.91%
WRT 105.1 103.0 2.07%
LWD 106.6 109.4 -2.51%
AMS 111.7 108.6 2.83%

Aanvallend gezien blijft Amsterdam het goed doen en maakte Leiden stappen.

ptnvoorpb Q2 Q1 Verschil
GRO 109.7 108.4 1.12%
ZWO 104.5 103.4 1.05%
AMS 104.2 105.1 -0.86%
LWD 101.1 98.7 2.51%
DBO 98.4 96.3 2.23%
LDN 96.3 91.5 5.26%
RDM 91.8 91.3 0.56%
WRT 89.4 90.1 -0.72%

Het saldo geeft aan dat de verschillen, op die tussen Leiden en Zwolle na, best groot zijn gebleven. Kijk ook eens naar de strijd om de play-offs bij de plekken 5, 6 en 7.

saldo Q2 Q1 Verschil
GRO 28.5 26.9 5.74%
LDN 6.8 2.3 192.45%
ZWO 6.5 7.5 -13.08%
DBO -1.2 -4.1 71.24%
LWD -5.5 -10.7 48.87%
AMS -7.6 -3.6 -111.54%
RDM -10.9 -4.7 -129.46%
WRT -15.7 -12.9 -21.55%

De rebounds spreken voor zich, de komst van Mitchell onder het bord in Den Bosch heeft resultaat opgeleverd. De afstand tot Groningen en Leiden blijft groot. Leeuwarden blijft het qua rebounds goed doen.

totrebpb Q2 Q1 Verschil
GRO 56.4 59.9 -5.89%
LDN 52.6 52.1 0.83%
LWD 50.9 52.1 -2.29%
DBO 50.4 47.5 6.06%
ZWO 50.4 50.6 -0.44%
WRT 48.2 49.4 -2.39%
AMS 48.0 46.4 3.33%
RDM 43.8 47.0 -6.69%

Mochten de minder goed presterende teams nog een verklaring zoeken, de ranglijst qua balverlies is een indicatie.

topb Q2 Q1 Verschil
WRT 25.8 25.6 0.81%
DBO 20.5 17.8 15.35%
RDM 20.2 20.3 -0.50%
ZWO 19.8 22.3 -11.44%
AMS 19.7 21.1 -6.25%
GRO 19.2 18.7 2.69%
LWD 18.6 18.4 1.56%
LDN 18.0 19.0 -5.36%

De assists geven mij een indruk van de teamspirit.

asspb Q2 Q1 Verschil
GRO 28.8 25.4 13.75%
LDN 25.5 25.0 1.82%
AMS 22.4 24.8 -9.79%
DBO 20.6 18.2 13.28%
ZWO 19.7 19.4 1.61%
LWD 18.8 15.7 19.73%
WRT 17.1 17.3 -1.14%
RDM 15.4 15.7 -2.19%

Nogmaals ontleen er geen rechten aan, de efficiencycijfers geven tot op zekere hoogte aan waarom teams presteren en waarom niet.

Het zal voor Donar niet bij één nederlaag blijven dit seizoen, heel veel zal er niet bijkomen, lijkt mij zo, maar de competitie wordt pas eind mei beslist.

Eindrapporten Eredivisie en efficiency als voorspeller

Nog maximaal vijf weken en vier dagen en de kampioen is bekend.  Dat is een feit.

Het is ook een feit dat het dit seizoen in de top van de Eredivisie spannender is geweest dan ‘ooit’ tevoren.

Een uitgesproken favoriet voor de titel is er niet. Landstede is de nummer 1. Niets op af te dingen, maar Zorg en Zeker had precies evenveel punten en Donar had er maar 2 minder. Wie nu titelverdediger SPM Shoeters al afschrijft kan, gezien hun ervaren selectie, van een koude kermis thuiskomen.

Enig houvast voor who’s hot and who’s not geven de efficiencycijfers. Ofwel de teams vergeleken op basis van 100 keer balbezit.

Inmiddels wel bekend is dat ik de best verdedigende ploeg de grootste kans geef op de titel.

De cijfers spreken voor zich, wat opvalt is dat de top 4 stuk voor stuk minder goed is gaan verdedigen. Aan het eind van het seizoen zou je het tegenovergestelde verwachten. Aangetekend moet worden dat SPM eigenlijk buiten de top valt qua verdediging.

ptntegen Q4 Q3 Q2 Q1 %4tov3
1 LDN 89,7 87,5 86,4 83,1 2,46%
2 GRO 90,2 89,4 90,2 91,9 0,85%
3 ZWO 90,9 90,2 86,1 84,2 0,85%
4 DBO 99,4 97,0 96,0 95,4 2,51%
5 AMS 100,7 100,8 100,6 97,1 -0,12%
6 RDM 102,3 99,2 95,6 94,1 3,12%
7 LWD 108,9 107,7 110,8 103,4 1,05%
8 WRT 111,4 111,5 111,5 111,7 -0,11%

Tegelijk zijn de meeste teams wel beter geworden in hun aanval.

ptnvoor Q4 Q3 Q2 Q1 %4tov3
1 GRO 109,0 107,4 105,9 102,2 1,44%
2 DBO 105,6 104,4 107,7 105,1 1,15%
3 ZWO 105,2 105,8 105,7 102,8 -0,63%
4 LDN 104,6 102,4 101,3 97,1 2,18%
5 LWD 96,2 94,0 93,0 90,9 2,32%
6 RDM 94,8 94,7 91,9 88,6 0,12%
7 AMS 92,9 93,5 91,2 93,7 -0,65%
8 WRT 86,7 81,9 81,9 81,2 5,85%

Een voor mij overduidelijke graadmeter qua kansen is het saldo. Het frappante is dan dat de verwachte halve finales een andere pairing hebben dat in mijn lijst. Dat geeft voor mij aan dat de halve finales erg spannend gaan worden. Qua kwartfinales lijkt het erg eenzijdig uit te gaan pakken, de verschillen zijn groot.

saldo Q4 Q3 Q2 Q1 %4tov3
1 GRO 18,8 18,0 15,7 10,4 4,33%
2 LDN 14,9 14,8 14,9 14,0 0,53%
3 ZWO 14,2 15,7 19,6 18,6 -9,12%
4 DBO 6,2 7,4 11,7 9,7 -16,51%
5 RDM -7,5 -4,6 -3,7 -5,5 -65,49%
6 AMS -7,9 -7,4 -9,4 -3,4 -6,52%
7 LWD -12,7 -13,7 -17,9 -12,5 7,63%
8 WRT -24,7 -29,6 -29,5 -30,5 16,60%

Rebounds zijn een indicator.

totrebpb Q4 Q3 Q2 Q1 %4tov3
1 ZWO 55,8 54,0 55,2 52,0 3,36%
2 GRO 54,4 52,6 51,7 49,2 3,49%
3 LDN 53,7 54,2 54,0 49,7 -0,95%
4 DBO 52,8 52,4 51,5 51,3 0,69%
5 RDM 50,1 50,7 50,9 48,8 -1,26%
6 LWD 50,1 48,9 47,1 45,3 2,33%
7 AMS 49,4 48,8 51,1 51,9 1,19%
8 WRT 46,3 45,8 47,3 46,3 1,13%

Teamspel, wat uitermate belangrijk is in de relatief korte intense play-offperiode, wordt enigszins uitgedrukt in de assists.

asspb Q4 Q3 Q2 Q1 %4tov3
1 GRO 26,1 25,3 24,3 23,5 3,22%
2 LDN 24,5 23,0 23,5 22,2 6,82%
3 DBO 23,0 23,8 25,8 24,7 -3,47%
4 LWD 21,5 20,6 19,9 16,7 4,63%
5 ZWO 20,9 21,6 21,6 22,5 -3,26%
6 WRT 18,4 17,7 17,0 16,8 3,87%
7 AMS 18,1 18,5 18,0 18,3 -2,21%
8 RDM 17,2 17,7 18,4 19,6 -2,40%

Natuurlijk wordt het spel gespeeld op de vloer. De afgelopen jaren heb ik de efficiencycijfers bijgehouden en een lijstje gemaakt van de kampioenen. Vergelijk en oordeel zelf maar wie de beste kans heeft om dit jaar de titel te pakken.

 Jaar Kampioen Verd.eff. Aanv.eff. Marge.eff. Reb.eff.
2015 SPM 90,1 113,6 23,4 51,3
2014 Donar 86.1 118,5 32,4 54,6
2013 ZZ Leiden 90,5 106,9 16,4 52,5

Mijn hoogtepunt week 23 DBL: Onbegrijpelijke schoten

Het is een trend in de NBA om steeds meer driepunters te schieten. Simpele wiskunde daarachter is dat het schot drie punten oplevert in plaats van twee. Er zijn zelfs teams die spelers scouten met dit (en meer statistische feiten) in het achterhoofd.

Veel van deze teams hebben min of meer een verbod op het schieten van verre tweepunters. Dat komt omdat het schotpercentage (te) laag is. De keus in grote lijnen is dichtbij de ring of van buiten de driepuntslijn. Voor mij een logische keus.

De ‘midrange’ jumper is niet iedereen gegeven, ook niet in Nederland en het soms denk ik weleens dat het niet voldoende goed wordt geleerd in de jeugd.

Dit seizoen zie ik veel wedstrijden in de Eredivisie waarin ploegen voor mij onbegrijpelijke schoten nemen.

DE MAKKELIJKSTE WEG

Let wel de makkelijkste score is en blijft dichtbij de ring. Ofwel hoog percentage. Met daarbij de kans dat de verdedigende partij persoonlijke fouten maakt met alle gevolgen van dien.

Nu hebben we dit seizoen een Eredivisie met weinig Amerikanen en de meesten die er wel zijn, maken op mij weinig indruk. Wat krijg je dan? Nederlanders die naar de ring moeten gaan. Ze hebben dat in de Eredivisie sinds mensheugenis (ok, wat gechargeerd) niet meer gedaan. Omdat er in de Eredivisie best aardig wordt verdedigd (ik durf oprecht te stellen dat het niet minder is dan in vergelijkbare Europese landen, in tegenstelling tot de aanval) lopen veel inside acties vast.

Nu zou je denken dat er dan driepuntsschutters klaar staan om het karwei af te maken, maar elke week weer vraag ik me af waarom spelers blijven schieten van ver buiten de paint en ruim binnen de driepuntslijn.

SUCCES VAN DE DRIEPUNTER

Kijk de Golden State Warriors schieten er veel en dat is best een leuk team, maar ook sterk inside.

warriors

In feite geldt hetzelfde voor de Cavaliers.

cavs

DAN DE EREDIVISIE

In Nederland zijn deze feiten niet voor handen. Iedere ploeg heeft wel de cijfers van points in de paint, maar die zijn niet voor mij beschikbaar (hierbij dus de vraag aan alle Nederlandse scouts…)

Wat ik wel weet is het aantal genomen driepunters en de gevolgen daarvan.

Landstede heeft na 25 duels de meeste driepunters genomen en die ploeg staat nu bovenaan de reguliere ranglijst. Het kan toeval zijn, maar daar geloof ik niet in. Overigens is Weert een vreemde eend in de bijt.

Team 3P
1 ZWO 639
2 LDN 599
8 WRT 598
3 GRO 582
5 AMS 576
4 DBO 566
6 RDM 515
7 LWD 421

Is dit zaligmakend? Nee want in de Nederlandse play-offs met het bizarre om-de-dag-speelschema wordt het driepuntsschot altijd minder door vermoeidheid. Daarom denk ik dat de ploeg met het beste insidespel de grootste kans heeft op de titel. De verhouding tussen het aantal genomen driepunters en tweepunters heb hier weergegeven (geeft wat zicht op de afhankelijkheid van de driepunter, hoe lager hoe afhankelijker).

Team Verhouding  3:2
8 WRT 1.562
1 ZWO 1.590
3 GRO 1.641
2 LDN 1.701
4 DBO 1.714
5 AMS 1.745
6 RDM 2.039
7 LWD 2.508

Omdat ik points in de paint niet beschikbaar heb, kijk ik naar het aantal vrije worpen dat de teams tot nu toe hebben mogen nemen. Met een opvallende plek voor Leiden.

Team FT
6 RDM 530
3 GRO 529
4 DBO 477
1 ZWO 460
5 AMS 459
7 LWD 433
8 WRT 428
2 LDN 385

Een logische finaleverwachting op basis van deze feiten en gezien de stand, het resterende speelschema en play-offparing zou dan zijn: Landstede tegen Donar en worden SPM en ZZ Leiden in de halve finales uitgeschakeld. Maar ja feiten uit het verleden geven geen garantie en gelukkig ook maar.

 

De feiten bevestigen het verhaal: Donar hot, SPM not

Iedere vaste basketbalvolger had het vast al geconstateerd. Donar zit duidelijk in de lift naar boven. Titelverdediger SPM Shoeters zit in de problemen.

Mijn efficiencycijfers tot en met het derde kwart van dit seizoen laten dit keihard zien. Het duidelijkst zijn de cijfers van het saldo (punten voor per 100 keer minus punten tegen per 100 keer).

Nogmaals, bij efficiencycijfers worden alle statistieken van de teams vergeleken per 100 keer balbezit, een ‘eerlijke’ vergelijking.

Let vooral op de laatste kolom, waarbij het ik procentuele verschil aangeef tussen het tweede en derde kwart van de competitie.

saldo Q3 Q2 Q1 %3tov2
GRO 18.0 15.7 10.4 14.87%
ZWO 15.7 19.6 18.6 -20.21%
LDN 14.8 14.9 14.0 -0.88%
DBO 7.4 11.7 9.7 -36.49%
RDM -4.6 -3.7 -5.5 -23.73%
AMS -7.4 -9.4 -3.4 21.49%
LWD -13.7 -17.9 -12.5 23.09%
WRT -29.6 -29.5 -30.5 -0.11%

In een grafiek ziet het er zo uit.

effsal

Donar gaat dus goed, SPM Shoeters zit in een ongelofelijke vrije val. Vrij vertaald: bijna 40% slechter gaan presteren in het derde kwart van de competitie. Overigens zijn de cijfers van Landstede ook niet om over naar huis te schrijven.

Zorg en Zekerheid Leiden is na drie kwarten de best verdedigende ploeg van Nederland. Al zijn de verschillen in de top 3 niet groot. (By the way: een negatief percentage betekent dus minder punten tegen en dat is goed.)

ptntegen Q3 Q2 Q1 %3tov2
LDN 87.5 86.4 83.1 1.34%
GRO 89.4 90.2 91.9 -0.87%
ZWO 90.2 86.1 84.2 4.79%
DBO 97.0 96.0 95.4 1.02%
RDM 99.2 95.6 94.1 3.77%
AMS 100.8 100.6 97.1 0.28%
LWD 107.7 110.8 103.4 -2.79%
WRT 111.5 111.5 111.7 0.02%

SPM was een half seizoen lang de best aanvallende ploeg, maar daar is de ploeg een stuk minder in geworden.

ptnvoor Q3 Q2 Q1 %3tov2
GRO 107.4 105.9 102.2 1.45%
ZWO 105.8 105.7 102.8 0.15%
DBO 104.4 107.7 105.1 -3.06%
LDN 102.4 101.3 97.1 1.01%
RDM 94.7 91.9 88.6 2.97%
LWD 94.0 93.0 90.9 1.11%
AMS 93.5 91.2 93.7 2.52%
WRT 81.9 81.9 81.2 -0.01%

Interessant is altijd welke ploeg het best rebound.

totrebpb Q3 Q2 Q1 %3tov2
LDN 54.2 54.0 49.7 0.40%
ZWO 54.0 55.2 52.0 -2.30%
GRO 52.6 51.7 49.2 1.62%
DBO 52.4 51.5 51.3 1.73%
RDM 50.7 50.9 48.8 -0.36%
LWD 48.9 47.1 45.3 3.84%
AMS 48.8 51.1 51.9 -4.63%
WRT 45.8 47.3 46.3 -3.23%

Nieuw in mijn overzicht van de efficiencycijfers is de ranglijst van de assists. Dat heb ik gedaan omdat het graadmeter is voor het teamspel, niet onbelangrijk richting de play-offs. Ook hier wordt weer duidelijk waarom Donar het goed doet en SPM niet.

asspb Q3 Q2 Q1 %3tov2
GRO 25.3 24.3 23.5 3.99%
DBO 23.8 25.8 24.7 -7.73%
LDN 23.0 23.5 22.2 -2.23%
ZWO 21.6 21.6 22.5 0.04%
LWD 20.6 19.9 16.7 3.48%
AMS 18.5 18.0 18.3 2.74%
WRT 17.7 17.0 16.8 3.89%
RDM 17.7 18.4 19.6 -3.91%

Mijn conclusie was en blijft dat Donar en Zorg en Zekerheid afstevenen op een finale, met Landstede als een serieuze outsider.

Eredivisie geanalyseerd na kwart, opmerkelijke cijfers DBL

De afgelopen jaren is het een gebruik geworden voor mij om de statistische cijfers te analyseren. Per kwart van de competitie en dan kijkend naar de efficiency ofwel per 100 keer balbezit.

Duidelijk is dat Landstede op dit moment na een kwart van de competitie het beste team van de Eredivisie is. Hoewel Zorg en Zekerheid voor het gevoel niet lekker draait (zonder buitenlandse inbreng) vertellen de cijfers eigenlijk een ander verhaal, een beter verhaal.

Om in het achterhoofd te houden. SPM werd vorig jaar kampioen met efficiency van 113.6 (voor) – 90.1 (tegen) en rebounds van 51.3. In 2014 was het Donar met 107,0 – 99,1 en 55,0.

Eerst de punten tegen per 100 keer balbezit (want defense wins championships). Ofwel welke ploeg verdedigt het best.

statstegen

Landskampioen SPM Shoeters draait niet lekker, dat is bekend. De cijfers zeggen dat het probleem niet in de aanval zit, maar juist in de verdediging. Dat is best opvallend.

statsvoor

Een blik op het saldo levert een aardige afspiegeling van de krachten in de eredivisie op.

statssaldo

Om het beeld compleet te maken ook de ranglijst qua rebounds.

statsreb

Doelsaldo als/is voorspeller van de kampioen

Het doelsaldo blijkt een aardige voorspeller te zijn voor wat betreft de ploeg die kampioen gaat worden van de DBL.

De afgelopen tien seizoenen is er negen keer een ploeg kampioen geworden die het beste of het op één na beste (gemiddelde) doelsaldo had.

Alleen in 2006 werd Den Bosch kampioen met een doelsaldo slechter dan Amsterdam en Groningen. Dat was het Den Bosch van Leon Rodgers, een team dat alleen wilde aanvallen of het moest niet anders kunnen (laatste play-offwedstrijd).

Gemiddeld is het kampioensaldo over de afgelopen tien jaar: 10,7. Dat is dus het totale doelsaldo gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden.

Doelsaldo kan, ik benadruk het kan, een voorspelling zijn. Het geeft een stukje inzicht. Niet meer en niet minder. Zie onderstaande tabellen van de afgelopen 10 jaar.

De eerste tabel is de huidge stand qua doelsaldo. Bij de anderen is de kampioen in vet aangegeven.

 2014-2015 Gem. doelsaldo
1 SPM 18,3
2 ZZ Leiden 16,5
3 Donar 11,3
2013-2014 Gem. doelsaldo
1 Groningen 17,2
2 Den Bosch 13,4
3 Nijmegen 6,9
2012-2013 Gem. doelsaldo
1 Den Bosch 16,1
2 Leiden 12,0
3 Groningen 5,8
2011-2012 Gem. doelsaldo
1 Den Bosch 11,4
2 Leiden 9,4
3 Groningen 6,2
2010-2011 Gem. doelsaldo
1 Groningen 13,1
2 Leiden 11,0
3 Den Bosch 10,2
2009-2010 Gem. doelsaldo
1 Groningen 15,2
2 Bergen op Zoom 8,2
3 Den Bosch 5,2
2008-2009 Gem. doelsaldo
1 Amsterdam 11,2
2 Den Bosch 7,7
3 Nijmegen 6,4
2007-2008 Gem. doelsaldo
1 Amsterdam 9,0
2 Den Bosch 7,7
3 Nijmegen 6,4
2006-2007 Gem. doelsaldo
1 Den Bosch 9,8
2 Groningen 5,1
3 Rotterdam 3,6
2005-2006 Gem. doelsaldo
1 Amsterdam 7,6
2 Groningen 6,2
3 Den Bosch 3,3
2004-2005 Gem. doelsaldo
1 Groningen 12,9
2 Amsterdam 7,1
3 Den Bosch 3,7